InformationsTavlor Och TV-Reklam

 

 

InformationsTavlor

Mosjöns Camping Tavla
Skånesdjur Park & Grottby Tavla

Mosjöns Camping

 

Skånes Djurpark & Grottby

Våra informationstavlor sitter i anslutning till receptionen eller på servicebyggnaden som finns på campingen.

 

De är byggda i aluminium och de är försedda med belysning. Tavlornas storlek är 140x120cm.

 

På dem har campingen information om priser och förhållningsregler. De är även försedda med en karta över området.

 

På höger sida och på tavlans nederdel har Ni som företagare möjlighet att synas med Ert budskap.

 

Vår målsättning är att alla företag oavsett storlek skall beredas att medverka.

Copyright © All Rights Reserved www.bekasreklam.se